Delta 31-495 User Manual

Browse online or download User Manual for Power sanders Delta 31-495. Delta OP, User`s Guide

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 82
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated5.0 / 5. Based on8 customer reviews

Summary of Contents

Page 1 - Brandmeldsysteem

GEBRUIKERSHANDLEIDING PENTA Brandmeldsysteem

Page 2 - Hertek b.v

2 Korte beschrijving Penta Systeem Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 102. Korte beschrijving Penta Systeem Het plaatsbespar

Page 3 - Beknopte Handleiding

2 Korte beschrijving Penta Systeem Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 11Opbouw Penta Systeem Het plaatsbesparende Penta Syst

Page 4

3 Bediening van het Penta Systeem Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 123. Bediening van het Penta Systeem Het Penta Brandm

Page 5 - 1. Welkom 8

3 Bediening van het Penta Systeem Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 13Penta Gebruikersinterface De lay-out van de gebruiker

Page 6 - 6. Menu Opties 40

3 Bediening van het Penta Systeem Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 14Led Indicatoren De Penta gebruikersinterface bezit een

Page 7 - 8. Definities 66

3 Bediening van het Penta Systeem Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 15Toetsen De Penta gebruikersinterface bezit een aantal

Page 8 - 1. Welkom

3 Bediening van het Penta Systeem Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 16Grafisch Display Het grafisch display is een belangrij

Page 9 -  Voer toegangscode in

3 Bediening van het Penta Systeem Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 17Voorbeeld van Display in Alarmstatus Onderstaande fig

Page 10 - De PENTA Systeemdelen

4 PENTA, Basis Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 184. PENTA, Basis Bediening Het hele Penta Brandmeldsysteem even

Page 11 - Opbouw Penta Systeem

4 PENTA, Basis Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 19Vrijgave toetsenbord Indien de gebruikersinterface is geblokke

Page 12 - Bediening per bouwdeel

1 Welkom Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 2Technische wijzigingen en leveringmogelijkheden voorbehouden. De informatie in d

Page 13 - Penta Gebruikersinterface

4 PENTA, Basis Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 20 Selecteer met de cursor besturingstoetsen —— de optie “UIT

Page 14 - Led Indicatoren

4 PENTA, Basis Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 21Normaal Bedrijf Status Een brandmeldsysteem is in normaal bedr

Page 15 - Toetsen

4 PENTA, Basis Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 22• aantal detectiezones waarbinnen een storing gemeld word. In

Page 16 - Grafisch Display

4 PENTA, Basis Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 23Een storingsmelding beïnvloed alleen het gemelde deel van het

Page 17

4 PENTA, Basis Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 24In het display wordt nu het actuele toegangsniveau ,datum tij

Page 18 - 4. PENTA, Basis Bediening

4 PENTA, Basis Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 25Brandalarm Status Een brandmeldsysteem is in brandalarmstatus

Page 19 - Blokkeren toetsenbord

4 PENTA, Basis Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 26Met de 0 toets (ACCEPTEREN MELDING) (6 op pagina 15) op het nu

Page 20 - VERTRAGING

4 PENTA, Basis Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 27 HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN BRANDALARM STATUS Reactie Brandm

Page 21 - Storing Status

4 PENTA, Basis Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 28Ontruiming Alarm Status Een brandmeldsysteem is in ontruimingal

Page 22 -  (cursor besturing toets)

4 PENTA, Basis Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 29In beide gevallen kan met de ZOEMER UIT toets (8 op pagina 15)

Page 23 - Vooralarm Status

Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 3 Beknopte Handleiding Brandalarm  Handel hierbij volg

Page 24

4 PENTA, Basis Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 30Speciale Alarm Status Buiten het de genoemde alarmen kent het

Page 25 - Brandalarm Status

4 PENTA, Basis Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 31De volgende testen kunnen uitgevoerd worden: • Zone Test: sta

Page 26 - 4 PENTA, Basis Bediening

5 Penta, Uitgebreide Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 325. Penta, Uitgebreide Bediening De gebruiker kan het geh

Page 27

5 Penta, Uitgebreide Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 33 Alle ongewenste, onechte en echte brandmeldingen en h

Page 28 - Ontruiming Alarm Status

5 Penta, Uitgebreide Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 34Indien de signaalgevers geactiveerd zijn middels de ONTRU

Page 29

5 Penta, Uitgebreide Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 35Om het ontruimingsalarm te resetten dient de RESET toets

Page 30 - Test Status

5 Penta, Uitgebreide Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 36verkenningstijden overbrugt (=0), en zullen de vertraagde

Page 31

5 Penta, Uitgebreide Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 37Bevestigen van selectie Zodra de gewenste menu optie, d

Page 32 - Functie Toetsen

5 Penta, Uitgebreide Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 38Weergave & Selectie in lijsten De systeeminformatie d

Page 33 - Zoemer Uit Toets

5 Penta, Uitgebreide Bediening Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 39Overzicht Menu Structuur

Page 34 - Ontruimen Toets

1 Welkom Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 4 Hertek b.v. Postbus 1020

Page 35 - 0 - Acceptatie Toets

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 406. Menu Opties Dit hoofdstuk beschrijft de bediening van het systeem via

Page 36 - Menu bediening

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 41Storing Voor het weergeven, van de aanwezige storingsmeldingen in het dis

Page 37 - Bevestigen van selectie

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 42Indien optie logboek geselecteerd wordt zal een keuze menu met de volgende

Page 38 - WEERGAVE—INGANGEN

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 43Uitgangen Voor het weergeven, van de actuele systeeminformatie van de uit

Page 39 - Overzicht Menu Structuur

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 44Uitschakelen Met de Penta bediendeel kunnen systeemdelen van het Penta S

Page 40 - 6. Menu Opties

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 45vinden die de melders kunnen activeren, dan kan het gewenst zijn om een h

Page 41 - Logboek

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 46Selecteer met de  toetsen kan de gewenste optie. Druk  (BEVESTIGEN) o

Page 42 - Ingangen

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 47In het display zal de mode UIT voor de betreffende ingang/melder worden a

Page 43 - Uitgangen

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 48Alle Signaalgever Uitgangen Als de optie ALLE SIGNAALG. UITGANGEN geselect

Page 44 - Uitschakelen

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 49Per uitgang wordt de mode —of de uitgang in- of uitgeschakeld is—, het lu

Page 45 -   (BEVESTIGEN)

Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 5Inhoud 1. Welkom 8 Over deze Handleiding 8 Terminologie en Afkortingen 9 Grafische s

Page 46

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 50Bediening Met de optie BEDIENING geselecteerd kan de gebruikersinterface t

Page 47 -       —paswoord—

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 51Inschakelen Met de Penta Gebruikersinterface kunnen systeemdelen van het

Page 48

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 52Handel als volgt om alle ingangen / melders van de geselecteerde detectiez

Page 49

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 53• ALLE SIGNAALG. UITGANGEN; alle uitgeschakelde signaalgevers uitgangen

Page 50 - Vertraging

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 54Om deze reden is het Penta Systeem uitgerust met een menu optie VERTRAGIN

Page 51 - Inschakelen

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 55Optioneel kan worden ingesteld dat; indien er meerdere brandmeldingen doo

Page 52 -  (BEVESTIGEN)

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 56 Automatisch Indien de vertraging van uitgangen automatisch wordt geactive

Page 53

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 57Test Het Penta Systeem beschikt over verschillende testopties. Op deze m

Page 54 - Werking Vertraging

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 58Indien de optie ZONES geselecteerd wordt zal de gebruikersinterface om het

Page 55 - Inschakelen Vertraging

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 59Om de zone test uit te voeren dient de gebruiker de melders in brandalarm

Page 56 - Wijzig Tijd

1 Welkom Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 66. Menu Opties 40 Weergave...

Page 57

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 60Zoemer De zoemer test optie stelt de gebruiker in staat om de interne zoem

Page 58 -  (BEVESTIGEN) toets

6 Menu Opties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 61Zodra één van de opties INGANGEN, UITGANGEN, STORINGEN of UITSCHAK. gese

Page 59 - Display

7 Brandweerpanelen & ontruimingspanelen Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 627. Brandweerpanelen & ontruimingspanele

Page 60 - Printen

7 Brandweerpanelen & ontruimingspanelen Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 63Algemene led indicatoren Behalve led indica

Page 61 - Printer-Setup

7 Brandweerpanelen & ontruimingspanelen Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 64Ontruimingspanelen Ontruimingspanelen worden

Page 62 - Brandweerpanelen

7 Brandweerpanelen & ontruimingspanelen Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 65Resetten / Afstellen ontruiming Om het on

Page 63 - Functietoetsen

8 Definities Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 668. Definities Wat is een Brandmeldsysteem? Alle brandmeldsystemen, ongeach

Page 64 - Herstel

8 Definities Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 67Detectielus Hertek intelligente brandmeldsystemen bestaan in principe uit

Page 65

8 Definities Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 68af van het type automatische melder —optische, ionisatie, temperatuur, mult

Page 66 - 8. Definities

8 Definities Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 69Type Ingang/Uitgang Unit Omschrijving Output Unit Intelligent element

Page 67 - Intelligente Elementen

Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 77. Brandweerpanelen & ontruimingspanelen 62 Brandweerpanelen ...

Page 68 - 8 Definities

8 Definities Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 70De adressering hoeft niet noodzakelijk doorlopend te zijn, er mogen ongebru

Page 69 - Element Adres

8 Definities Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 71Uitgangen voor Stuurcommando’s Elke alarm en stuur uitgang van het systeem

Page 70 - Element tekst

8 Definities Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 72Melders De intelligente analoge melders —automatische brandmelders, handbra

Page 71

8 Definities Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 73Uitgangen Voor onbewaakte uitgangen —relais contacten— welke aanwezig zijn

Page 72 - Melders

8 Definities Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 74De locatie tekst staat in de weergaven op het display in de lijsten vermeld

Page 73 - Detectiezone

8 Definities Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 7555458Analoge waarde Standaard Niveau instellingen ALARM VOORMELDING NORM

Page 74

8 Definities Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 76Per melder is de verificatietijd voor alarmen en storingen afzonderlijk ins

Page 75 - Penta SignaLLogiC

8 Definities Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 77 Om veiligheidsredenen, is de instelling en programmering van Discovery

Page 76 - SSM Special Sensitivity Mode

9 Technische Specificaties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 789. Technische Specificaties Dit hoofdstuk vermeldt de technis

Page 77

9 Technische Specificaties Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 79DETECTIE LUSSEN Aantal Intelligente detectielussen N.v.t.

Page 78 - Elektronische gelimiteerd

1 Welkom Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 81. Welkom Gefeliciteerd met de aanschaf van een Penta Brandmeldsysteem. Het Pent

Page 79 - 9 Technische Specificaties

10 Feedback naar Hertek Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 8010. Feedback naar Hertek Hertek b.v heeft een actief beleid, om

Page 80 - 10. Feedback naar Hertek

10 Feedback naar Hertek Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 81

Page 81 - 10 Feedback naar Hertek

Hertek b.v. Postbus 10209 NL-6000 GE WEERT Nederland Tel.: +31 495 58 41 11 Fax: +31 495 58 41 33 E-mail: hertek@hertek.nl Internet: www.hertek

Page 82 - Issue 1, Maart 2005

1 Welkom Gebruikershandleiding Penta Brandmeldsysteem BGB018.01 9Terminologie en Afkortingen De verklaring van woorden, uitdrukkingen, terminolo

Comments to this Manuals

No comments